Ευκαιρίες Καριέρας

Career Opportunities

Ευκαιρίες Καριέρας

Η ErgoMASS είναι μια μεγάλη κατασκευαστική εταιρία όπου οι κύριοι τομείς που δραστηριοποιείται είναι τα έργα υποδομής , οι αθλητικές εγκαταστάσεις, οι μεταλλικές κατασκευές, οι εργασίες πρασίνου κ.α.

Η ErgoMASS δίνει την ευκαιρία να δουλέψουν σε αυτή τόσο οι έμπειροι επαγγελματίες όσο και οι απόφοιτοι, ώστε να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία. Προσφέρει ένα εργασιακό περιβάλλον που διασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια στους ανθρώπους της. Κυρίως όμως εξασφαλίζει την εμπιστοσύνη, την αξιοπιστία, την δικαιοσύνη και το σεβασμό μεταξύ των μελών της ομάδας.

Αναζητά συνεργάτες με δεξιότητες, πάθος, όραμα και στόχο για να συνεισφέρουν με ήθος και συνέπεια στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας.

Η ErgoMASS δίνει μεγάλη σημασία στο ανθρώπινο δυναμικό της , οπότε εάν επιθυμείτε να ενταχθείτε σε αυτό, παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα για συγκεκριμένη θέση εργασίας ή για να καταχωρηθεί στην ενεργή βάση βιογραφικών της Εταιρείας.

bio@ergomass.gr / 210 92 13 991


Διαθέσιμες Θέσεις Εργασίας

Πολιτικοί Μηχανικοί / Αρχιτέκτονες Μηχανικοί / Τοπογράφοι Μηχανικοί
Εμπειρία σε Κτηριακά – Οικοδομικά έργα και Δημόσια έργα Υποδομών

Μηχανικοί Μελετητές / Μηχανικοί Έργων Υποδομής
Εμπειρία σε Κτηριακά – Οικοδομικά έργα και Δημόσια έργα Υποδομών

Μηχανολόγοι Μηχανικοί / Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί / Χημικοί Μηχανικοί
Εμπειρία σε Κτηριακά – Οικοδομικά έργα και Δημόσια έργα Υποδομών

Πωλητές / Πωλήτριες
Απασχόληση εντός και εκτός Αθηνών

Τεχνίτες / Εργατικό δυναμικό
Απασχόληση σε εγκαταστάσεις έργων εντός και εκτός Αθηνών

Χειριστές Μηχανημάτων / Οδηγοί
Απασχόληση σε εγκαταστάσεις έργων εντός και εκτός Αθηνών

Γεωπόνοι / Κηπουροί
Απασχόληση σε εγκαταστάσεις έργων εντός και εκτός Αθηνών

Recent Posts

  • info@example.com
  • 6701 Democracy Blvd, Suite 300, USA