Κλειστά Γυμναστήρια με μπαλόνια

archio7

Κλειστά Γυμναστήρια
με μπαλόνια

Η ErgoMASS συνεργάζεται με τους μεγαλύτερους οίκους του εξωτερικού για να σας παρουσιάσει καινοτόμους τρόπους στέγασης κλειστών γυμναστηρίων και κλειστών γηπέδων. Η σύγχρονη τεχνολογία των αερο-υποστηριζόμενων θόλων εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα με βραχυπρόθεσμο κέρδος. Το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό της εταιρίας μας εγκαθιστά αερο-υποστηριζόμενους θόλους για κλειστά γυμναστήρια που αποτελούνται από διπλά υφάσματα επικάλυψης, πλαστικά προστατευτικά καλύμματα, διπλά συστήματα αγκυρώσεων και στερέωσης, ασφαλιζόμενες θύρες εισόδων, θύρες εξόδων κινδύνων, ολοκληρωμένα συστήματα εσωτερικών φωτισμών, συστήματα αερισμών και θέρμανσης. Χωρίς βαθιές εκσκαφές και συμβατικά υλικά δόμησης σε μικρό μόλις χρονικό διάστημα η κατασκευή δύναται να είναι λειτουργική.

Recent Posts

  • info@example.com
  • 6701 Democracy Blvd, Suite 300, USA