Μεταλλικές Κατασκευές

Μεταλλικές-Κατασκευές

Μεταλλικές
Κατασκευές

Η ErgoMASS αναλαμβάνει την εκτέλεση βιομηχανικών κατασκευών και εγκαταστάσεων, όπως κατασκευές πλαισίων στήριξης, διαμορφώσεις μεταλλικών προφίλ, σιδηρών σωληνώσεων, αυτοματισμών, επισκευαστικών και διαφόρων άλλων κατηγοριών, με αντικείμενο εργασιών διευρυμένο ώστε να καλύπτει τις νέες απαιτήσεις που προκύπτουν στο χώρο της εγκατάστασης.

Με την πολυετή πείρα στις εργολαβίες, τα πεπειραμένα στελέχη και τους εξειδικευμένους εργατοτεχνίτες εγγυάται για την υψηλή ποιότητα των εργασιών της και την πιστή εκτέλεση των συμφωνιών της.

Το φάσμα των υπηρεσιών που παρέχει η ErgoMASS απευθύνεται σε όλους τους κλάδους και οι μεταλλικές κατασκευές της αναλύονται ως εξής:

  • Ειδικές μεταλλικές κατασκευές και εγκαταστάσεις
  • Κατασκευή μεταλλικών στεγάστρων
  • Επεξεργασία λαμαρινών (κοπή, διάτρηση, διαμόρφωση)
  • Κατασκευή περιφράξεων
  • Κατασκευή μεταλλικών πορτών
  • Κατασκευή αθλητικών οργάνων
  • Σωληνουργικές εργασίες κ.α.

Recent Posts

  • info@example.com
  • 6701 Democracy Blvd, Suite 300, USA