Φωτοβολταϊκά

Φωτοβολταϊκά

Μελέτη

H ErgoMASS με συνέπεια και επαγγελματισμό δραστηριοποιείται στον χώρο των φωτοβολταϊκών συστημάτων, παρέχοντας υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένες ενεργειακές υπηρεσίες. Το άρτια καταρτισμένο αρχιτεκτονικό τμήμα της εταιρίας μας εκπονεί οικονομοτεχνικές μελέτες για τα φωτοβολταϊκά συστήματα, οι οποίες είναι τεχνικά και επιστημονικά τεκμηριωμένες με στόχο πάντα την βέλτιστη απόδοση των φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Η ErgoMASS προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε μικρής, μεσαίας και μεγάλης κλίμακας επενδυτικά σχέδια φωτοβολταϊκών συστημάτων σε διεθνή επίπεδο. Οι υπηρεσίες της ErgoMASS εστιάζονται σε όλο το φάσμα του κύκλου ζωής ενός έργου από την αρχική μελέτη, μετέπειτα τον σχεδιασμό του, τον εντοπισμό της κατάλληλης θέσης και κλίσης στα φωτοβολταϊκά πάνελ, τη μελέτη εφαρμογής, την επιλογή και προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού βάσει των αναγκών του κάθε έργου, την εγκατάσταση, τη σύνδεση με το δίκτυο, τη διαχείριση και καλή λειτουργία του έργου καθώς και τη συντήρησή του, τηρώντας πάντα αυστηρά τις προδιαγραφές που ορίζονται από την νομοθεσία.

Recent Posts

  • info@example.com
  • 6701 Democracy Blvd, Suite 300, USA